Utbildning & konferenser

2009: Växjö – Barn- och ungdom

Den 14 och 15 maj 2009 genomfördes en kvalitetskonferens, för svensk barn- och ungdomshabilitering, i Växjö. Detta var den fjärde konferensen som samlade habiliteringspersonal och andra intresserade.

Denna gång var temat: Lust, Motivation, Kommunikation

Poster kvalitetsdagar 2009

Föreläsare

Martin Ingvar

Martin Ingvar är professor vid Karolinska Institutet och föreståndare vid Osher Centrum för Integrativ Medicin. Han har 25 år inom neurovetenskaplig forskning och många års arbete med att föra ut det senaste inom vetenskapen i populärvetenskaplig form. Han har övertygelsen om att tillämpad kunskap med roten inom vetenskapen är bästa sättet att organisera samhället. Habilitering innebär för honom att alla skall kunna utvecklas till sin fulla potential.

Föreläsning: Hjärnan mitt i habiliteringen

Jonas Helgesson

Jonas Helgesson är föreläsare, skribent och ståuppare. Han har också gett ut boken Grabben i kuvösen bredvid där han berättar sin egen berättelse att växa upp med en cp-skada. Han diskuterar olika förutfattade meningar kring funktionshinder och hur vi bemöter ”annorlunda” människor på bästa sätt.

Föreläsning: Måste man vara frisk för att må bra?

Christina Renlund

Christina Renlund är leg psykolog och psykoterapeut med lång erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras familjer. En uppskattad föreläsare som skrivit boken Doktorn kunde inte riktigt laga mig, Gothia 2007. Efter att boken kom ut har Christina mött tusentals föräldrar och professionella i seminarier om hur vi kan prata med barn. Christina har också tillsammans med Mustafa Can och Thomas Sejersen skrivit boken Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk, Rädda Barnen 2004.

Föreläsning: Hur pratar vi med barn om sjukdom och funktionsnedsättning? Att stärka och rusta barnet och hela familjen.

Barbro Holm-Ivarsson

Barbro Holm Ivarsson, leg psykolog, är efterfrågad utbildare, föredragshållare och handledare samt författare till flera skrifter om motiverande samtal MI. Hon anlitas av bla Statens folkhälsoinstitut som expert på MI och är också en av redaktörerna för hemsidan www.fhi.se/mi. Mer information hittar du på www.barbroivarsson.se.

Föreläsning: Motiverande Samtal, att stimulera andras vilja och självtillit. Åhörarkopior: Motiverande samtal, Barbro Holm-Ivarsson

Seminarier

Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Moderator: Annika Sundqvist Möller

Barns delaktighet i habiliteringsprocessen

Moderator: Britta Högberg

Teknik för lust och motivation vid träning

Moderator: Agneta Mallén

Tillämpning av ICF-CY och KASAM

Moderator: Carina Folkesson

Förvärvad hjärnskada/NP-problematik

Rehabilitering av barn och ungdomar med förvärvad hjärnskada

Arbetsminnesträning efter förvärvad hjärnskada

Ett test av motoriska färdigheter kan bidra till ökad delaktighet hos

RoboMemo – en utvärdering av arbetsminnesträning för barn med ADHD

Kan den motoriska förmågan hos barn och ungdomar med autismspektrumstörning

Intensiv beteendeterapeutisk träning för små barn med autism

Melatonin vid sömnstörning hos barn och ungdomar med neurologiska

Upplevelser av aktivitet och delaktighet i vardagen vid neuropsykiatrisk

Vardagsliv

Barnen/ungdomarna själva

Psykoterapimottagning för Barn och Ungdomar med funktionsnedsättning

Psykoterapi inom Barn och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

”Diagnos och sen då…”

En tänkt arbetsgång för att få struktur på vardagsaktiviteter

Ukulele-Godis