Föreningen

Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av föreningens ordförande och elva ledamöter. Varje område har två representanter i styrelsen.

Styrelsen väljs så att den tillsammans representerar hela landet genom fem regioner. Ordförande och styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Mandatperioden är två år för samtliga poster där hälften av ledamöterna väljs varje år.

Styrelsens sammansättning

Anna Åberg

Ordförande, Storstadsområdet
E-post

Anna Gustafsson

Sekreterare, Storstadsområdet
E-post

Christina Karlsson

Kassör, Norra området
E-post

Marianne Fleron

Ledamot, Mellersta området
E-post

Elisabeth Ljunglöf

Ledamot, Mellersta området
E-post

Josefin Wennberg

Representant Mellersta området
E-post

Anna Ingemansson

Ledamot, Södra området
E-post

Petra Bovide

Ledamot, Storstadsområdet
E-post

Neri Samuelsson

Ledamot, Storstadsområdet
E-post

Kristina Brengesjö

Ledamot, Södra området
E-post

Vakant, Södra området
Vakant, Norra området