Föreningen

Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av föreningens ordförande och elva ledamöter. Varje område har två representanter i styrelsen.

Styrelsen väljs så att den tillsammans representerar hela landet genom fem regioner. Ordförande och styrelsen väljs av föreningens årsmöte. Mandatperioden är två år för samtliga poster där hälften av ledamöterna väljs varje år.

Styrelsens sammansättning

Anna Åberg

Ordförande, Storstadsområdet
E-post

Eva Bergström

Sekreterare Norra området
E-post

Susanna Jangerot

Kassör, Södra området
E-post

Marianne Fleron

Mellersta området
E-post

Elisabeth Ljunglöf

Mellersta området
E-post

Josefin Wennberg

Mellersta området
E-post

Petra Bovide

Storstadsområdet
E-post

Kristina Brengesjö

Södra området
E-post

Annika Waser

Storstadsområdet
E-post

Eva Bergström

Sekreterare Norra området
E-post

Åsa Nilsson

Storstadsområdet
E-post

Märith Bergström Isacsson

Norra området Region Jämtland Härjedalen
E-post