Utbildning & konferenser

Kvalitetskonferens

Kvalitetskonferens för svensk habilitering

Kvalitetskonferensen är en nationell mötesplats för inspiration, utveckling och erfarenhetsutbyte mellan landets habiliteringar och anordnas av Föreningen Habilitering i Sverige vart tredje år.

Syftet är att stimulera god kvalitet i habiliteringen i Sverige genom att sprida de projekt och utvecklingsarbeten som pågår samt att utbyta erfarenheter med kollegor i landet. Här ska medarbetare synas, höras och inspireras.

I samtal och diskussioner, i seminarieform och vid posterutställningen, i kaffepausen och vid middagar och luncher – överallt möts medarbetare under de två konferensdagarna. Det är vår övertygelse att dessa möten kommer att ha stor betydelse för utvecklingen av svensk habilitering.

Kvalitetskonferensens historia

Till en början var konferensen för vuxenhabilitering

Vuxenhabiliteringskonferenserna har en lång tradition. De uppstod redan på 1970-talet. Konferenserna var informella och deltagarna bestod av de team/vuxenhabiliteringar som då fanns i landet, vilket var de som arbetade med ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade rörelsehinder.

I mitten av 1990-talet, då det blev samordnad habilitering även för vuxna, blev konferensen större. Traditionen att rotera plats och ansvarig för att genomföra konferensen fortsatte. Vuxenhabiliteringskonferenser har hållits i: 2011 Göteborg, 2008 Malmö och 2005 Västerås.

Gemensam konferens för barn- och vuxenhabilitering

Konferenser för barn- och ungdomshabilitering började i liten skala år 2000. År 2015 anordnades för första gången gemensamma dagar för både barn- och vuxenhabiliteringen i Sverige för att öka möjligheterna att dela erfarenheter och kunskap från hela livsperspektivet.

Tidigare genomfördes konferenserna vart annat år men nu har en anpassning till barn- och ungdomshabiliteringarnas kvalitetsdagar skett så konferensen genomförs vart tredje år.