Nyheter & AktuelltRåd och stöd

Ämne |

Vi har nyligen utformat en ny riktlinje här på Gotland för råd och stöd och skulle gärna vilja ha fler…

Fler inlägg

Ett rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer består av verksamhetschefer inom habilitering i Sverige. Föreningen verkar för en utveckling av habiliteringsverksamheten för barn, ungdomar och vuxna. Vision 2027