Nyheter & AktuelltFler inlägg

Ett rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer består av verksamhetschefer inom habilitering i Sverige. Föreningen verkar för en utveckling av habiliteringsverksamheten för barn, ungdomar och vuxna. Vision 2027