Nyheter & Aktuellt


Konferens 2024

Ämne |

Nu har du möjlighet att skicka in ditt bidrag till habiliteringens kvalitetskonferens 12-13 september 2024 i Örebro. Sista anmälningsdagen är…


Fler inlägg

Ett rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer består av verksamhetschefer inom habilitering i Sverige. Föreningen verkar för en utveckling av habiliteringsverksamheten för barn, ungdomar och vuxna. Vision 2027