Utbildning & konferenser

2006: Västerås Barn- och ungdomshabilitering

Den 11 och 12 maj 2006 genomfördes en kvalitetskonferens, för svensk barn- och ungdomshabilitering, i Västerås, med temat delaktighet och evidens. Detta var den tredje konferensen som samlade habiliteringspersonal och andra intresserade.

Kvalitetskonferensen arrangeras av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer i samverkan med habiliteringarna inom Fyrklövern (Landstingen i Dalarna, Gävleborg, Uppsala län och Västmanland) och Tvärsektionen inom svensk barn- och ungdomshabilitering.

Föreläsare

Lena Nyberg

Lena Nyberg är utbildad jurist och har arbetat på Konsum Stockholm, på byggföretaget BPA och som förvaltnings- och föreningsjurist på HSB Stockholm. Sedan 1991 har hon varit politiker på heltid. Hon har varit socialdemokratiskt socialborgarråd i Stockholm och därefter statssekreterare på kulturdepartementet med ansvar för integrations- och storstadsfrågor. Lena Nyberg är 41 år och bosatt i Stockholm. Hon började som barnombudsman 2001.

Föreläsning: Barn och ungdomars rättigheter

Karin Götlind

Fil. Dr i sociologi, Centrum för handikappforskning, Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala Universitet.

Föreläsning: Hur hanteras ambivalens i vården av de för tidigt födda barnen?

Gunilla Bromark

Psykolog vid Barn- och vuxenhabiliteringen i Uppsala län.

Föreläsning: Gemensamma faktorer relaterade till effektivitet vid autismbehandling

Lars Björklund

Lars Björklund har givit ut diktsamlingar och själavårdsböcker. Han har tidigare varit sjukhuspräst.

Föreläsning: Tilltro till föräldrars egen kraft