Utbildning & konferenser

2012: Umeå – Barn- och ungdom

Den 31 maj och 1 juni 2012 genomfördes en kvalitetskonferens, för svensk barn- och ungdomshabilitering av Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, denna gång i Umeå. Detta var den femte konferensen som samlade habiliteringspersonal och andra intresserade.

Konferensen ska ge möjlighet att:

  • följa upp och stimulera kvalitetsprojekt inom svensk habilitering
  • utbyta erfarenheter mellan barn- och ungdomshabiliteringar i landet
  • stimulera det tvärprofessionella arbetet
  • visa vägen för svensk habilitering i framtiden.

Program kvalitetskonferens 2012

Parallella seminarier sammanfattningar

Posterpresentation sammanfattning 2012