Utbildning & konferenser

2011: Göteborg – Vuxen

Vuxenhabiliteringskonferens 15-16 september 2011 hölls i Göteborg. Temat för konferensen var: ”I en komplex värld – jag vill, jag kan, jag gör.”

Vi lever i ett kunskapssamhälle som ställer krav på ett stort antal färdigheter och kunskaper för att kunna hantera och klara vardagen. Vi hoppas vid denna konferens kunna visa på nyskapande och framtidslösningar för den enskilde.

Genom goda exempel och studier vill vi visa på pedagogiska, sociala, tekniska och medicinska erfarenheter från våra verksamheter. Detta gäller såväl beprövad erfarenhet som kunskaper grundade på forskning.

Vuxenhabiliteringskonferens 2011 Infoblad A5

Utvärdering vuxenhabiliteringskonferens 2011