Föreningen

Vision

Vision 2027
Tillsammans utvecklar vi framtidens habilitering

Föreningen Habilitering i Sverige förverkligar sin vision genom ett nationellt och regionalt kunskaps- och erfarenhetsutbyte som ger kraft och bidrar till utveckling av habiliteringsverksamhet på specialistnivå för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Föreningen ska också utgöra en självklar samverkanspart för olika aktörer i samhället i frågor som rör habiliteringsområdet.