Utbildning & konferenser

2025: Örebro

 
Konferensen flyttad till 2025

Kvalitetskonferensen var tidigare planerad att genomföras under 2024. På grund av ekonomiska skäl och för få inkomna abstracts så har konferensen istället flyttats till september 2025.

Anmälan deltagare

Anmälan för deltagare öppnar under våren 2025. Kvalitetskonferensen är digital, mer information om priser, fakturering och program kommer publiceras i samband med att anmälan öppnas.

Anmälan för abstract

Anmälan för abstracts öppnar i höst. Ditt abstract ska vara på svenska och beskriva vad du vill presentera. I anmälan kommer det finnas mer information om hur ditt abstract ska vara utformat. Sista anmälningsdag är 2024-12-01.

Kontakt

Det går bra att kontakta Kenneth Karlsson, verksamhetschef på Barn- och ungdomshabiliteringen vid frågor gällande kvalitetskonferensen.

E-post: kenneth.karlsson@regionorebrolan.se

Telefon: 070-528 13 31