Utbildning & konferenser

2005: Västerås – Vuxenhabilitering

Att vara ung, att söka sin identitet och hitta sin plats i livet, är ett brobygge som vi alla går igenom. Konferensen ville belysa hur denna period i livet med alla dess utvecklingsmöjligheter och kriser kan te sig för unga människor med funktionsnedsättning.

Konferensen handlade om att bygga broar mellan barn- och vuxenvärld och personal från både barn- och vuxenhabilitering i hela landet samt andra intresserade deltog. Fokus låg på rörelsehinder och utvecklingsstörning.

Aktuell forskning och erfarenheter presenterades i föreläsningar, seminarier och posters.

Konferensen ville bidra till att ge inspiration och erfarenhetsutbyte på nationell nivå.

Föreläsare

Mats Trondman

Professor i kultursociolog, och ungdomsforskare vid Malmö högskola. Mats har brunnit för ungdomsforskning i mer än tjugo år. Han reflekterar här över barn, ungdomar och vuxna i vår samtid och belyser hur grundläggande livsvillkor och struktur gör oss till den vi är. Samhället har förändrats så att ungdomstiden växer åt två håll: dels blir barnen ungdomslika allt tidigare, dels tar det allt längre tid tills unga kan fatta reella beslut och ha kontroll över sina egna liv.

Föreläsning: Brådmogna barn, vuxna ungdomar och ungdomliga vuxna – om den förlängda ungdomstiden

Elisabeth Olin

Fil.dr, forskare och lärare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Idag växer barn med utvecklingsstörning upp hos sina föräldrar. De förväntas liksom andra ungdomar att lämna föräldrahemmet och flytta till en egen bostad. Ungdomarnas funktionshinder gör dem beroende av stöd och hjälp i vardagslivet, vilket kan komplicera möjligheten att skapa ett självständigt liv. Avhand­lingen ”Uppbrott och förändring” skildrar processen när en grupp ungdomar med utvecklingsstörning flyttar hemifrån till en personalbemannad boendeverksamhet. Relationerna och samspelet mellan ungdomarna, boendepersonal och föräldrar uppmärksammas speciellt.

Föreläsning: Uppbrott och förändring

Lotta Löfgren Mårtensson

Fil. dr i socialt arbete och sexolog.
Lotta Löfgren Mårtenson har skrivit flera böcker om sexualitet och utvecklingsstörning och fick årets RFSU-pris 2003 för sin forskning och sitt utåtriktade arbete.
Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning.
Lotta berättar utifrån sin avhandling om hur unga med utvecklingsstörning ser på sina möjlig­heter till kärlek och sexualitet. En beskrivning och analys av ungdomarnas drömmar och erfarenheter samt omgiv­ningens ambivalens och dilemman.

Föreläsning: ”Får jag lov?”

Christina Renlund

Leg. psykolog och psykoterapeut samtalar med Johanna Andersson och Ninni Wallenborg om livet när man har en muskelsjukdom.
Christina Renlund är en av författarna till boken – Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk – en bok om stora livsfrågor. I boken, som gavs ut av Rädda Barnen 2004, berättar Ninni Wallenborg och Johanna Andersson till­sammans med flera andra om att vara ung och leva med en muskelsjukdom. För dem har livsfrågorna ställts på sin spets och de berättar frankt och utan att väja för det svåra om sina liv och tankar. Starka berättelser och viktiga frågor. Idag talar de tillsammans om livet med muskel­sjukdom. De talar om starka känslor, om identiteten, familjen och omgivningens reaktioner.
Här finns livsglädje och kraft och du har möjlighet att ställa de frågor som du kanske aldrig tidigare ställt.

Föreläsning: Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk