Utbildning & konferenser

2015: Norrköping barn- och vuxenhabilitering

Första gemensamma kvalitetskonferensen för barn- och vuxenhabilitering

2015 anordnades för första gången en gemensam konferens för både barn- och vuxenhabiliteringen i Sverige för att öka möjligheterna att dela erfarenheter och kunskap från hela livsperspektivet.

Tema 2015: Hälsa genom livet

Temat inrymmer hälsa ur många perspektiv, fysiskt, mentalt och socialt. Det kan handla om hälsa ur ett livsperspektiv eller ansvaret för individens hälsa. Rapporter förmedlar att personer med funktionsnedsättning som grupp är överrepresenterade när det gäller ohälsa. Konferensen syftar till en ökad kunskap om hälsa och till inspiration om hur habiliteringen kan arbeta med människans hälsa i fokus.

Program kvalitetskonferens Norrköping 2015

Posterpresentation sammanfattning