FöreningenTätare dialog med Socialstyrelsen

Opinion |

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har tillsammans med Socialstyrelsen kommit överens om en tätare dialog kring barn och ungdomar samt vuxna med…Sammanfattning från områdesmöte

Mellersta |

Arbetsgrupp habilitering träffades 5 oktober 2017 i Västerås. Gruppen består av verksamhetschefer inom habilitering. Sammanfattning av frågor som diskuterades: Ramar…


Aktuella frågor Södra

södra |

Angelägna frågor som området haft fokus på är arbetet med den nationella modellen för prioriteringar och verksamhetsutveckling med utgångspunkt i kvalitetsregister…


Kvalitetsdagarna 2018

Kvalitetsdagar |

Välkommen till föreningen Sveriges Habiliteringschefers kvalitetskonferens Habilitering 2018 i Göteborg den 13-14 september. Temat ”Habilitering med engagemang – att skapa…