Föreningen

Tätare dialog med Socialstyrelsen

Opinion |

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har tillsammans med Socialstyrelsen kommit överens om en tätare dialog kring barn och ungdomar samt vuxna med…Sammanfattning från områdesmöte

Mellersta |

Arbetsgrupp habilitering träffades 5 oktober 2017 i Västerås. Gruppen består av verksamhetschefer inom habilitering. Sammanfattning av frågor som diskuterades: Ramar…