Sammanfattning från områdesmöte Mellersta

Händer som skriver på ett papper.

Arbetsgrupp habilitering i 7-län träffades 13 april 2018.

Frågor som diskuterades var bland annat den gemensamma habiliteringsutbildningen för 7-län. Behovet av platser är större än antal platser att tillgå. Förändring från hösten 2019 förväntas.

På mötet presenterades också en sammanställning över pågående forskning inom 7-län.

Information om att ett nationellt nätverk för funktionshinder har från och med i år fått officiell status som nationellt SKL-nätverk. Annica Winroth, verksamhetschef för Habiliteringen i Västmanland, representerar Mellersta området i ett arbetsutskott.

Länk: Minnesanteckningar i sin helhet från områdesmöte Mellersta 2018-04-13