Sammanfattning från 7-läns arbetsgrupp

Vid mötet påmindes om att alla landsting/regioner ska lägga ut områdesinformation på föreningens hemsida. 

Vi gick också igenom vilka val vi har att nominera från Mellersta regionen och Ingrid tillfrågas om omval och ställer sig positiv till det. Annica tackade ja till ordförandeskap i Samverkansnämnden och Ingrid tackade ja till att vara ordförande för Arbetsgrupp Habilitering för 7-län.

Verksamhetsplanen för arbetsgruppen gicks igenom och fylldes på så att vi kände oss nöjda och Annica ansvarar för att lämna in den till.

EBH-dag för Andning i regionen bestämdes till 181130.

Vi har alla uppmärksammat att vi har många nyanställda som behöver gå Habiliteringsutbildning. Det är en stor fråga som vi kommer att ta med oss till regionträff den 16/3 i Örebro.

Deltagare:

Ingrid Meissner, Uppsala län
Annica Winroth, Västmanland
Cecilia Björklund, Dalarna
Kenneth Karlsson, Örebro län
Eva-Charlotte Berndtsson, Sörmland
Anita Nyquist, Värmland
Anette Winberg, tf verksamhetschef i Uppsala län

Länk: Minnesanteckningar i sin helhet från områdesmöte Mellersta 2018-02-09