Chefsnätverk inom landsting och region för funktionshinderområdet

Händer på tangentbord på en bärbar dator.

Ett nationellt nätverk för funktionshinder har från och med i år fått officiell status som nationellt SKL-nätverk.

Ett första möte hölls på SKL den 7 mars, möte kommer att hållas två gånger per år Deltagare utses från hälso- och sjukvårdsdirektör i respektive landsting/region totalt 21 stycken. Ett arbetsutskott med en representant per sjukvårdsregion införs.

På mötet diskuterade bland annat nationell kunskapsstyrning och programråd, nationell patientenkät, e-tjänsteutvecklingen och tillgänglighet i det sammanhanget, utveckling inom FoU samt tolkfrågor.