På gång kring EBH-rapporter

Interventioner vid nedsatt andningsfunktion

Preliminärt klart maj 2018.

Annorlunda perception/sensorisk bearbetning (barn/vuxen)

Arbetet påbörjat. Preliminärt klart våren 2019.

Evidens för positionering som intervention (barn/vuxen)

Uppstart hösten 2018.

Revidering av EBH-rapporten Autism vuxna

Beslut om revidering taget vid årsmötet 2017. Ej påbörjat.