HabiliteringDatorskärm i fokus.

Uppdaterad KVÅ-lista

KVÅ |

Förvaltningsgruppen för KVÅ-koder har uppdaterat baslistan för habilitering. På sidan KVÅ-koder inom habilitering kan du läsa mer och ladda ned…Ny del för vuxna i HabQ

Kvalitetsregister |

Under hösten 2016 tillkommer uppföljning av åtgärder vid problemskapande beteende hos vuxna med autism eller vuxna med utvecklingsstörning och autismliknande…