Försök till dialog med Skolverket om små barn med autism

Barnhänder som håller i en leksaksbil

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har försökt att få till en dialog med Skolverket att delta på möte om tidiga insatser under förskoletiden för små barn med autism.

Tyvärr har Skolverket tackat nej till detta.