juni 2019Vägvisare, skylt.

Föreningen byter namn

Årsmöte |

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer byter namn till Habilitering i Sverige. Det beslutade ett enigt årsmöte den 17 maj 2019. ”Det nya…