Nyheter & Aktuellt


Kvalitetsdagarna 2018

Ämne |

Välkommen till föreningen Sveriges Habiliteringschefers kvalitetskonferens Habilitering 2018 i Göteborg den 13-14 september. Temat ”Habilitering med engagemang – att skapa…
Ny del för vuxna i HabQ

Kvalitetsregister |

Under hösten 2016 tillkommer uppföljning av åtgärder vid problemskapande beteende hos vuxna med autism eller vuxna med utvecklingsstörning och autismliknande…


Aktuella frågor Södra

södra |

Angelägna frågor som området haft fokus på är arbetet med den nationella modellen för prioriteringar och verksamhetsutveckling med utgångspunkt i kvalitetsregister…