Fokus på EBH-rapporter på årets första styrelsemöte

papper och post-it-lappar

Föreningens styrelse hade årets första möte på Central hotell i Stockholm den 29-30 januari.

En av mötets huvudpunkter var att titta på såväl pågående och som redan publicerade EBH-rapporter. Under året kommer styrelsen att arbeta med att skapa en ännu bättre struktur och arbetssätt kring våra EBH-rapporter.

Ytterligare fokuspunkter under styrelsemötet och tillika områden som styrelsen kommer att arbeta under 2018 var bland annat: kvalitetsregistret HabQ, kvalitetskonferensen 2018, årets medlemsdagar i maj samt fortsatt utveckling av föreningens nya hemsida.