Nyheter & Aktuellt


Kvalitetsdagarna 2018

Ämne |

Välkommen till föreningen Sveriges Habiliteringschefers kvalitetskonferens Habilitering 2018 i Göteborg den 13-14 september. Temat ”Habilitering med engagemang – att skapa…
Ny del för vuxna i HabQ

Kvalitetsregister |

Under hösten 2016 tillkommer uppföljning av åtgärder vid problemskapande beteende hos vuxna med autism eller vuxna med utvecklingsstörning och autismliknande…
Fler inlägg

Evidensbaserad habilitering

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer arbetar aktivt med forskning och utveckling för att utveckla, tillämpa, granska och avveckla teorier och metoder inom området funktionshinder och habilitering i syfte att ständigt förbättra verksamheten utifrån barnens, ungdomarnas och de vuxnas behov.