Nyheter & Aktuellt


Uppdaterad KVÅ-lista

KVÅ |

Förvaltningsgruppen för KVÅ-koder har uppdaterat baslistan för habilitering. På sidan KVÅ-koder inom habilitering kan du läsa mer och ladda ned…


Fler inlägg

Evidensbaserad habilitering

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer arbetar aktivt med forskning och utveckling för att utveckla, tillämpa, granska och avveckla teorier och metoder inom området funktionshinder och habilitering i syfte att ständigt förbättra verksamheten utifrån barnens, ungdomarnas och de vuxnas behov.