Nyheter & Aktuellt


Vägvisare, skylt.

Föreningen byter namn

Årsmöte |

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer byter namn till Habilitering i Sverige. Det beslutade ett enigt årsmöte den 17 maj 2019. ”Det nya…


Fler inlägg

Ett rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer består av verksamhetschefer inom habilitering i Sverige. Föreningen verkar för en utveckling av habiliteringsverksamheten för barn, ungdomar och vuxna. Vision 2022