Nyheter & Aktuellt


På gång kring EBH-rapporter

EBH |

Interventioner vid nedsatt andningsfunktion Preliminärt klart maj 2018. Annorlunda perception/sensorisk bearbetning (barn/vuxen) Arbetet påbörjat. Preliminärt klart våren 2019. Evidens för…


Fler inlägg

Evidensbaserad habilitering

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer arbetar aktivt med forskning och utveckling för att utveckla, tillämpa, granska och avveckla teorier och metoder inom området funktionshinder och habilitering i syfte att ständigt förbättra verksamheten utifrån barnens, ungdomarnas och de vuxnas behov.