Föreningen byter namn

Vägvisare, skylt.

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer byter namn till Habilitering i Sverige. Det beslutade ett enigt årsmöte den 17 maj 2019.

”Det nya namnet står för en framtid som föreningen tidigare har pekat ut och som överensstämmer med hur föreningen vill att medarbetare och andra ska hitta fram till vår förenings nya hemsida”,  säger Kenneth Karlsson, ordförande.

Namnbytet görs för att tydligare visa att föreningens arbete berör alla som arbetar inom habiliteringsverksamhet och andra med intresse för habilitering i Sverige.

Föreningens medlemmar består fortfarande av verksamhetschefer i regionerna som har ett samlat verksamhetsansvar för barn, ungdoms- och vuxenhabilitering.

Vi inleder nu arbetet med ta fram en ny logotyp.