Ny del för vuxna i HabQ

Under hösten 2016 tillkommer uppföljning av åtgärder vid problemskapande beteende hos vuxna med autism eller vuxna med utvecklingsstörning och autismliknande tillstånd. Valet av åtgärder grundar sig på rekommendationer i två litteraturöversikter framtagna på initiativ av Föreningen Sveriges habiliteringschefer ”Vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd hos vuxna, 2009” samt ”Behandlingsinsatser för personer med intellektuell funktionsnedsättning och problemskapande beteende, 2013 (se EBH-rapporter).

För aktuell information om HabQ se hemsidan www.liu.se/habq