Råd och stöd

Vi har nyligen utformat en ny riktlinje här på Gotland för råd och stöd och skulle gärna vilja ha fler som ansöker om detta. Hur jobbar ni med råd och stöd? Hur medvetandegör ni att man kan ansöka om detta?