Uppdaterad lista över KVÅ-koder

Justeringar har gjorts utifrån de koder som används inom HabQ:

  • QV013 Samtalsgrupp för föräldrar har lagts till i baslistan
  • XU045 SIP Kommentaren har ändrats då koden nu används i HabQ.

Baslista KVÅ mars 2017