Uppdaterad baslista för KVÅ-koder december

Händer på tangentbord på en bärbar dator.

I den uppdaterade baslistan för KVÅ-koder har koden för hjälpmedelsförskrivning ersatts av två nya koder där förskrivning av rullstolar särskiljs från övriga hjälpmedel.

KVÅ-koder inom habilitering