Ny EBH-rapport: Positionering som intervention

Omslag på EBH-rapport

Syftet med EBH-rapporten var att sammanställa vetenskaplig evidens för positionering under dygnets alla timmar för personer med neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktionsnedsättningar inom habiliteringens verksamhetsområde. Ett ytterligare syfte var att på basis av litteraturgenomgången och erfarenhetsbaserade kunskaper ge behandlingsrekommendationer om ett evidensbaserat arbetssätt gällande positionering som intervention.

Arbetsgruppen bakom rapporten är:

  • Gunilla Berndtsson, arbetsterapeut, Region Västmanland
  • Jessica Söderborg, fysioterapeut, Region Kalmar län
  • Kerstin Arph Hammargren, fysioterapeut, Region Skåne
  • Maria Rosengren, sjukgymnast, Region Skåne
  • Mats Nilhage, arbetsterapeut, Region Sörmland
  • Tiina Saarela Holmberg, sjukgymnast, Region Uppsala
  • Katarina Lauruschkus (handledare), fysioterapeut, Region Skåne

Föreningen Habilitering i Sverige ställer sig bakom de rekommendationer som arbetsgruppen lagt fram. Rapporten bidrar till en fördjupad kunskap. Ett stort tack till arbetsgruppen för ett gediget arbete.

Ladda ner och läs rapporten: Publicerade EBH-rapporter