Etikett: MellerstaSammanfattning från områdesmöte

Mellersta |

Arbetsgrupp habilitering träffades 5 oktober 2017 i Västerås. Gruppen består av verksamhetschefer inom habilitering. Sammanfattning av frågor som diskuterades: Ramar…