ArkivMetoder för kognitivt stöd

Ämne |

Aktuella rekommendationer Arbetsgrupp EBH metoder för kognitivt stöd rekommenderar att: Metoder för kompensation som har måttligt stark – stark evidens…