Mångsidiga intensiva insatser för barn med autism i förskoleåldern

Utgivningsår 2004. Reviderad 2006, 2008, 2010 samt 2012.

Ladda ner

Bilagor

Bilaga 1

Databassökningar, översikterna, reviderad 2008
Ladda ner

Bilaga 2

Kontrollerade studier, reviderad 2008
Ladda ner

Bilaga 3

Översikterna, reviderad 2008
Ladda ner

Bilga 4

Evidensgrader för slutsatser, reviderad 2008.
Ladda ner

Bilaga 5

Naturalistiska kommunikationsupplägg, reviderad 2008
Ladda ner

Bilaga 6

Ordförklaringar, reviderad 2008
Ladda ner

Tabell 1

Översikterna, reviderad 2012
Ladda ner

Tabell 2

Primärstudierna i översikterna, reviderad 2008
Ladda ner

Tabell 3

Kontrollerade studier i översikterna, reviderad 2012
Ladda ner

Tabell 4

Gemensamma faktorer relaterade till effektivitet, reviderad 2008
Ladda ner

Tabell 5

Fokuserade interventioner i mångsidiga program, 2012
Ladda ner