Program och abstracts inför konferensen

papper och post-it-lappar

Nu är program och översiktsprogram uppdaterade med salar och moderatorer.

Även abstracts inklusive författarregister finns färdigt.

Du kan ladda ner dokumenten på Kvalitetskonferensen 2018