Anmäl abstrakt till Kvalitetsdagarna 2018

Den 15 december 2017 är sista dag att anmäla abstrakt till Kvalitetsdagarna 2018. Välj mellan att skicka in ditt abstrakt som muntlig presentation, workshop/seminarium eller poster.

Alla abstrakt bedöms av en programkommitté. Abstrakten ska vara på svenska och texten får maximalt innehålla 250 ord. Använd rubrikerna bakgrund, syfte, metod, resultat och slutsats. Beskriv projektets nytta och värde för habiliteringen.

Läs mer om Kvalitetsdagarna 2018