Vad finns det för vetenskapligt stöd för val av insatser vid autismspektrumtillstånd (AST) hos vuxna?

Till rapporten finns tre bilagor.

Ladda ner

Bilagor

Bilaga 1

Översikt över sökningar
Ladda ner

Bilaga 2

Sammanfattning av granskningar
Ladda ner

Bilaga 3

Presentation från vuxenhabiliteringskonferensen "Det goda livet" i Malmö 2008
Ladda ner