Positionering som intervention för barn unga och vuxna med muskuloskeletala och rörelserelaterade funktionsnedsättningar

Generella rekommendationer

Barn, unga och vuxna med neuromuskuloskeletala och rörelserelaterade funktionsnedsättningar erbjuds positionerande interventioner utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap enligt följande:

 • Stödet som ges ska möjliggöra aktiviteter och delaktighet utan att begränsa aktiviteter eller funktion
 • Patienten ska få möjlighet att komma till tals och vara delaktig i interventionen
 • Vid positionering som intervention bör ett 24-timmarsperspektiv användas för att optimera funktion, minska energiförbrukning och att minska risken för felställningar, tryck och smärta
 • En 24-timmarsanalys föregår själva interventionen och en rad frågor behöver besvaras:
  • Hur många timmar patienten tillbringar i liggande, sittande och stående under ett dygn (skilj på vardagar och helger)?
  • Upplever patienten obehag, tryck, smärta eller komfort i olika positioner?
  • Finns det sömn-, andnings och/eller nutritionssvårigheter?
  • Hur aktiv är patienten vid förflyttningar i olika omgivningar?
  • Hur kommunicerar patienten och vilka aktiviteter tycker hen om att göra?
  • Vilka positioneringshjälpmedel används, vilka har tidigare använts och vad är/var bra respektive mindre bra?
  • Vilka planerade och genomförda behandlingar och operationer är relevanta för positionering?
 • En analys av patientens utmaningar och möjligheter för positionering bör göras med valida och reliabla bedömningsinstrument och innehålla följande:
  • Observation och manuell undersökning i liggande, sittande och stående, med och utan positioneringshjälpmedel
  • Bedömning av ledrörlighet, tonus och asymmetrier
  • Bedömning av omgivningsfaktorer som miljö och nätverk
  • Bedömning av patientens motivation för interventionen
 • Följande principer för 24-timmarspositionering bör beaktas:
  • Utgå från bäckenet
  • Använd tyngdkraften för stabilitet
  • Identifiera riktningen på lutningar och rotationer, ge adekvat stöd
  • Korrigera flexibla asymmetrier och kompensera för fixerade felställningar
  • Analysera tryck och viktbärande ytor
  • Sätt individuella och mätbara mål
  • Använd valida och reliabla bedömningsinstrument för att utvärdera effekten av insatsen
  • Utbilda nätverk och personal i 24-timmarspositionering

 

Ladda ner