Metoder för att stimulera språk och kommunikation hos barn, ungdomar och vuxna inom habiliteringen

Aktuella rekommendationer

Rekommendationerna är sorterade utifrån rapportens huvudteman. För en beskrivning av insatserna se under Resultat i rapporten.

För skolbarn och vuxna inom habiliteringsverksamhet med funktionsnedsättning avseende språklig och kommunikativ förmåga ges följande rekommendationer:

Grundläggande kommunikativa färdigheter

En stark rekommendation att använda

 • AKK för att utveckla grundläggande kommunikativa färdigheter hos personer med autism med och utan annan funktionsnedsättning samt hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • samtalsapparater som kommunikationshjälpmedel för att förbättra grundläggande kommunikativa färdigheter hos personer med autism och hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
 • PECS som AKK-metod för att förbättra grundläggande kommunikativa färdigheter hos personer med autism, framförallt avseende kommunikativa funktioner som begärande, turtagning, delad uppmärksamhet och imitationsförmåga.

En svag rekommendation att använda

 • PECS som AKK-metod för att förbättra grundläggande kommunikativa färdigheter hos personer med Downs syndrom, CP och Retts syndrom.
 • Sociala berättelser för att förbättra grundläggande kommunikativa färdigheter hos personer med autism.

En stark rekommendation att inte använda

 • Akupunktur/akupressur för att förbättra grundläggande kommunikativa färdigheter hos personer med autism, då inga förbättringar kan påvisas och negativa biverkningar förekommer.

Samtalsrelaterade kommunikativa färdigheter

En stark rekommendation att använda

 • Social färdighetsträning i grupp för att öka samtalsrelaterade kommunikativa förmågor hos personer med autism.

En svag rekommendation att använda

 • AKK för att öka samtalsrelaterade kommunikativa färdigheter vid olika typer av funktionsnedsättningar.
 • Sociala berättelser för att förbättra samtalsrelaterade kommunikativa färdigheter hos personer med autism.

En stark rekommendation att inte använda

 • Akupunktur/akupressur för att förbättra samtalsrelaterade kommunikativa färdigheter hos personer med autism, då inga förbättringar kan påvisas och negativa biverkningar förekommer.

Språkliga färdigheter

En svag rekommendation att använda

 • Bildbaserad AKK och samtalsapparater för att öka språkliga färdigheter hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
 • PECS som AKK-metod för att öka språkliga färdigheter vid olika typer av funktionsnedsättningar.
 • TAKK som AKK-metod för att öka mängden talat språk hos personer med autism.
 • Beteendeterapeutiska interventioner för att öka förekomsten av talat språk hos personer med autism.
 • Direkt träning för att öka språkliga färdigheter hos personer med olika typer av funktionsnedsättningar.
 • Datorbaserad träning för att förbättra språkförståelse hos personer med autism.

En stark rekommendation att inte använda

 • Facilitererande kommunikation (FC) för att förbättra språkliga färdigheter hos personer med autism eller intellektuell funktionsnedsättning, då alla undersökningar på vetenskaplig grund visar att metoden saknar bevisbar positiv effekt.

Sociala färdigheter

En stark rekommendation att använda

 • Social färdighetsträning i grupp för att förbättra sociala färdigheter hos personer med autism.

En svag rekommendation att använda

 • Sociala berättelser för att utveckla sociala färdigheter hos personer med autism.
 • Direkt träning för att förbättra sociala färdigheter hos personer med autism.

Utmanande beteende

En svag rekommendation att använda

 • Funktionell kommunikationsträning (FCT) för att minska utmanande beteende hos personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Ladda ner