Metoder för att förbättra respirationen hos barn, ungdomar och vuxna inom habilitering

Generella rekommendationer

Förebygga för att undvika respiratoriska problem genom att uppmärksamma riskfaktorer för andningsproblematik i tid såsom:

 • Avvikande tonus
 • Muskelsvaghet
 • Muskuloskeletala felställningar
 • Nedsatt förmåga till fysisk aktivitet
 • Fysisk inaktivitet
 • Ät- och sväljsvårigheter (dysfagi)
 • Diagnosspecifika riskfaktorer
 • Förändrat allmäntillstånd:
  • Upprepade långdragna infektioner/lunginflammationer
  • Övervikt/undervikt
  • Morgonhuvudvärk
  • Nedsatt vakenhetsgrad
  • Aptitlöshet
 • Regelbunden desinficering av andningshjälpmedel

Behandlingstrappa: sammanfattning av insatser från grundläggande till avancerade gällande andningsproblematik. Viktigt att tänka på att interventionerna bygger på varandra och inte utesluter en tidigare behandling.

 • Fysisk aktivitet och rörelse:
  • Springa, hoppa
 • Fysioterapeutisk intervention:
  • Information/rådgivning, muntlig och skriftlig
  • Aktiva och passiva rörelser
  • Positionering
  • Lägesändring
  • Gunga på en boll, studsmatta
  • Motståndsandning:
   • Blåsa/sluten läppandning
   • Positive expiratory pressure (PEP)
   • Respiratory muscle training (RMT)
 • Inhalationsbehandling
 • Mechanical insufflation-exsufflation (MI-E) (hostmaskin)
 • Andningsunderstöd

Ladda ner