Metoder för att bibehålla och förbättra ledrörlighet

Aktuella rekommendationer

Allmänt

Vid sammanställning av alla studier ser man ett mönster där ledrörlighet tenderar att försämras under perioder utan behandling/träning, men bibehålls eller ökar under interventioner.

Ledrörlighet bör följas med regelbundna mätningar.

Behandling bör utformas efter individuella behov och förutsättningar för att bibehålla ledrörlighet, och kan bestå av ortoser, gips, stretching, positionering och elektrisk stimulering.

Gipsning är en metod som kan ha biverkningar i form av tryck/sår och kräver därför noggrann kontroll under gipstiden.

Stretching

För personer med CP

Barn, ungdomar och vuxna med CP bör följas med regelbunden kontroll/mätning av ledrörlighet.
Hos personer på GMFCS-nivå III-V bör regelbunden stretching göras utifrån individuella förutsättningar och efter aktuellt ledrörlighetsstatus.

För barn och ungdomar med DMD

Pojkarna bör erbjudas regelbunden stretching och ortosbehandling.
Familjerna bör erbjudas kontinuerlig handledning av sjukgymnast, vad gäller ledrörlighet.

Ortoser och gipsbehandling

Gips och ortoser, enskilt eller kombinerat med btx-A för barn och ungdom med CP

Ortoser kan användas för att bibehålla och förbättra ledrörlighet i nedre extremitet.
Gips kan användas för att bibehålla och förbättra ledrörlighet i nedre extremitet.
Vid btx-A-behandling bör ortoser eller gips användas.
Man bör ha noggrann uppföljning och kontroll under gipstiden på grund av risken för sår och smärta.

För barn med klumpfot

Ortosbehandling i form av Ponsetibehandling kan användas vid arthrogrypos och klumpfot. Om metoden används för barn med MMC och klumpfot bör det finnas ökad uppmärksamhet på risken för komplikationer i form av tryck/skavsår.

För personer med CMT

Personer med CMT har ingen effekt av nattortos för att förbättra ledrörlighet och bör ej använda det.

ELEKTRISK STIMULERING

För barn med CP på GMFCS-nivå I-III

Elektrisk stimulering kan användas för att bibehålla eller förbättra ledrörligheten i fotens dorsalflexion.

Ladda ner