Aktuella frågor Södra

Angelägna frågor som området haft fokus på är arbetet med den nationella modellen för prioriteringar och verksamhetsutveckling med utgångspunkt i kvalitetsregister där de olika verksamheterna delar kunskap, erfarenheter och utmaningar.