Tätare dialog med Socialstyrelsen

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer har tillsammans med Socialstyrelsen kommit överens om en tätare dialog kring barn och ungdomar samt vuxna med funktionsnedsättning. De är inbjudna till årets majdagar.