Ny EBH-rapport: Metoder för att förbättra respirationen hos barn, ungdomar och vuxna inom habilitering

En arbetsgrupp har granskat evidens avseende respirationsvårdande insatser för barn, ungdomar och vuxna patienter aktuella inom habilitering.

Arbetsgruppen bestod av sex fysioterapeuter/sjukgymnaster:

  • Helena Bergqvist, habiliteringen Stockholms läns landsting
  • Johanna Leo, habiliteringen Frölunda Västra Götalandsregionen
  • Cecilia Mårtensson habiliteringen Stockholms läns landsting
  • Helena Sevelin, habiliteringen Västerås
  • Lisa Wahlgren, Regionhabiliteringen Västra Götalandsregionen
  • Anna-Lena Lagerkvist (handledare), med dr, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Västra Götalandsregionen

Resultat

Resultatet visade att det finns få randomiserande studier avseende respirationsvårdande behandling för målgrupperna. Rekommendationer avseende detta baseras därför även på klinisk erfarenhet.

Respirationsmuskelträning (RMT) rekommenderas inte till patienter med neuromuskulära sjukdomar om vitalkapaciteten är <35% av förväntat, men kan användas vid en vitalkapacitet >35% av förväntat med hänsyn till diagnos och dess progressivitet. Air-stacking rekommenderas till ovanstående patientgrupp om de har en låg peak cough flow med syfte att höja den maximala inspiratoriska kapaciteten och förbättra hoststöten. Vid sekretproblematik, nedsatt hostkraft och återkommande luftvägsinfektioner hos denna patientgrupp rekommenderas remiss till lungmottagning för ställningstagande till behandling med mekanisk insufflation-exsufflation.

Konditionsträning av patienter med Down syndrom kan förbättra dynamiska lungvärden.
Positionering, fysisk aktivitet, motståndsandning, thoraxkompressioner, inhalation, air-stacking, samt non-invasiv ventilation kan användas vid respirationsproblem hos habiliteringens målgrupper.

 

Ladda ner rapporten

Publicerade EBH-rapporter