Inspiration och erfarenhetsutbyte när Kvalitetskonferensen anordnades

Kenneth Karlsson, ordförande, Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, vid talarstolen på stor scen på Kvalitetskonferensen 2018.

Den 13-14 september hölls Kvalitetskonferens Habilitering 2018 med temat ”Habilitering med engagemang – att skapa värde och mening för livet”.

– Det är fantastiskt att vi fortsätter att växa och i år har över 800 deltagare, 5 huvudtalare, 74 muntliga presentationer ett stort antal workshops/seminarier, säger Kennet Karlsson, ordförande, Föreningen Sveriges Habiliteringschefer.

Att skapa värde och mening

Dagarna inleddes med att Kenneth Karlsson och Mikael Forslund, förvaltningschef, Habilitering & Hälsa Västra Götalandsregionen, hälsade alla välkomna. Därefter var det dags för konferensens första huvudtalare Tone Engen, statsvetare, Specialpedagogiska skolmyndigheten som talade om viktiga värden och meningsskapande möten. Även nästa huvudtalare Thor Sandmel, filosof och matematiker, talade om värdet i livet men utifrån sin erfarenhet av att leva med cerebral pares.

Efter lunch var det dags för medarbetare från landets habiliteringar att dela med sig av sitt arbete. En eftermiddag full av inspiration, forskning, erfarenhetsutbyte och patientnära förbättringsarbeten presenterades både i workshops och i muntliga presentationer.

Gediget program

Dag två fortsatte med workshops och muntliga presentationer innan det var dags för konferensens nästa huvudtalare Christopher Gillberg, professor Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, att berätta om livet med ESSENCE – om autism, adhd och inlärningsproblem i ett livsperspektiv.

Därefter pratade Per Andersson, föreningen ISACC, om att inte låta sig hindras av rörelsehinder eller kommunikationssvårigheter.

Efter lunch och sista blocket av workshops och presentationer pratade konferensen sista huvudtalare Kate Himmelmann, docent regionhabiliteringen Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, om att leva med cerebral pares hela livet.

Tack och på återseende

Föreningen Sveriges Habiliteringschefers ordförande Kenneth Karlsson avslutade konferensen med att tacka Habilitering & Hälsa Västra Götalandsregionen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Göteborg och Habiliteringen Region Halland som varit med och arrangerat konferensen.

– Jag vill också tacka de medarbetare som varit involverade i arbetet med att konferensen ska bli av, huvudföreläsare och alla medarbetare som delat med sig och bidragit till konferensens innehåll.

Sedan lämnade Kenneth Karlsson över stafettpinnen till Region Skåne som ska vara med och arrangera Kvalitetskonferensen 2021.

– Det är en ära att få vara med och arrangera konferensen. Nu har vi tre år att jobba för att nästa konferens ska ge minst lika mycket energi, glädje och inspiration som denna, avslutade Ingrid Kongslöv, verksamhetschef Region Skåne.