Till alla cosmicanvändare inom Habiltieringssverige