Rapportering till SKL – Autismspektrumtillstånd (ICD-10: F84)