Medverka i utvärdering av ny fatigue-kurs för vuxna med Cerebral Pares!