Hjälpmedelsförskrivning av GPS-larm till barn och vuxna