Svar till: Dystrofia Myotonica, vuxen – vårdprogram?