Svar till: Social färdighetsträning för barn med autism upp till 12 år