Svar till: Habilitering i Samorganisation med psykiatri, BUP och rättspsykiatri