Svar till: Teamarbete – utveckling/effektivisering?